Zarodziec malaryczny – Plasmodium malariae

Plasmodium malariae (Zarodziec pasmowy). W niektórych okolicach Polski występuje także drugi gatunek pasożyta malarii a mianowicie Plasmodium malariae. Schizonty czyli postacie pasożyta żyjące w obrębie czerwonych krwinek wykazują wolne ruchy i przyjmują często formę pasma w obrębie erytrocytu. Rozwój tego gatunku w krwinkach trwa około 72 g tak, że ataki gorączki występują co czwarty dzień i stąd też nazwa tej formy ziarnicy: Febris guartana, czyli czwartaczka.

Merozoity powstałe przez podział wielokrotny w ilości 6-12 ustawione są w rozetę, wewnątrz której mieszczą się ziarenka hemozoiny. Zakażone krwinki nie powiększają się, są nawet nieco mniejsze i nie wykazują ziarn silniej się barwiących. Plasmodium malariae występuje w okolicach tropikalnych i subtropikalnych. Jest to jednak gatunek stosunkowo rzadki. Zimnica wywołana nim pojawia się w późniejszych okresach roku niż trzeciaczka.

Cykl rozwojowy Plasmodium malariae