Socjopata kto to jest?

Socjopata to termin używany do opisania osoby, która ma antyspołeczne zaburzenie osobowości (ASPD). Osoby z ASPD nie mogą zrozumieć uczuć innych. Często łamią zasady lub podejmują impulsywne decyzje bez poczucia winy za wyrządzone im krzywdy.

Osoby z ASPD mogą również używać „gier umysłowych” do kontrolowania przyjaciół, członków rodziny, współpracowników, a nawet nieznajomych. Mogą też być postrzegani jako charyzmatyczni lub czarujący.

Jak rozpoznaje się kogoś jako socjopatę?

ASPD należy do kategorii zaburzeń osobowości charakteryzujących się uporczywymi negatywnymi zachowaniami.

Nowe wydanie Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych (DSM-5) mówi, że osoba z ASPD konsekwentnie wykazuje brak szacunku dla uczuć innych lub łamanie praw człowieka. Osoby z ASPD mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają takie zachowania. Mogą przeżyć całe życie bez diagnozy.

Aby otrzymać diagnozę ASPD, ktoś musi mieć więcej niż 18 lat. Ich zachowania muszą wykazywać wzór co najmniej trzech z następujących siedmiu cech:

 1. Nie szanuje norm społecznych ani praw. onekonsekwentnie łamać prawa lub przekraczać granice społeczne.
 2. Kłamie, oszukuje innych, używa fałszywych tożsamości lub pseudonimów oraz wykorzystuje innych dla osobistych korzyści.
 3. Nie ma żadnych długoterminowych planów. Często też zachowują się bez myślenia o konsekwencjach.
 4. Wykazuje agresywne lub agresywne zachowanie . Konsekwentnie wdają się w bójki lub fizycznie ranią innych.
 5. Nie bierze pod uwagę własnego bezpieczeństwa ani bezpieczeństwa innych.
 6. Nie zajmuje się obowiązkami osobistymi ani zawodowymi. Może to obejmować wielokrotne spóźnianie się do pracy lub nieterminowe opłacanie rachunków.
 7. Nie ma wyrzutów sumienia ani wyrzutów sumienia z powodu krzywdzenia lub znęcania się nad innymi.

Inne możliwe objawy ASPD mogą obejmować:

 • bycie „zimnym” przez nie okazywanie emocji i nie inwestowanie w życie innych
 • używanie humoru, inteligencji lub charyzmy do manipulowania innymi
 • mając poczucie wyższości i silne, niezachwiane opinie
 • nie uczenie się na błędach
 • brak możliwości utrzymania pozytywnych przyjaźni i relacji
 • próby kontrolowania innych poprzez zastraszanie ich lub grożenie im
 • popadanie w częste kłopoty prawne lub popełnianie przestępstw
 • podejmowanie ryzyka kosztem siebie lub innych
 • grożenie samobójstwem bez podejmowania działań w odpowiedzi na te groźby
 • uzależnienie się od narkotyków, alkoholu lub innych substancji

Inne sposoby diagnozowania ASPD obejmują:

 • ocena uczuć, myśli, wzorców zachowań i relacji osobistych danej osoby
 • rozmawianie z osobami bliskimi osobie o ich zachowaniach
 • ocena historii medycznej danej osoby pod kątem innych schorzeń

ASPD można zdiagnozować u kogoś w wieku 15 lat, jeśli wykazuje objawy zaburzenia zachowania. Objawy te obejmują:

 • łamanie zasad bez względu na konsekwencje
 • niepotrzebne niszczenie rzeczy należących do siebie lub innych
 • kradzież
 • kłamać lub nieustannie oszukiwać innych
 • bycie agresywnym w stosunku do innych lub zwierząt

Jaka jest różnica między socjopatą a psychopatą?

Nie ma klinicznej różnicy między socjopatą a psychopatą. Oba te terminy są używane w odniesieniu do osób z ASPD. Często są używane zamiennie.

Niektórzy próbowali rozróżnić te dwie osoby na podstawie nasilenia objawów. Socjopata może być kimś, kto popełnia jedynie drobne wykroczenia, które nie powodują poważnych krzywd ani cierpienia. Ale psychopatę można opisać jako osobę, która stosuje przemoc fizyczną lub naraża innych na niebezpieczeństwo. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę kryteria diagnostyczne DSM-5, wszystkie te objawy można znaleźć w kategorii ASPD.

Przejawianie często samolubnych zachowań nie jest samo w sobie wystarczające, aby zdiagnozować kogoś jako socjopatę. Diagnoza ASPD jest podawana tylko wtedy, gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas i nie zmieniają się z powodu kary lub zmiany stylu życia. Ktoś, kto jest samolubny, może okazywać takie zachowania przez krótką chwilę, ale czuć się z nimi źle lub zmieniać ich zachowanie z czasem lub z powodu kary.

Czy socjopata potrzebuje leczenia?

Ogólnie rzecz biorąc, osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak ASPD, nie uważają, że mają problem. Porozmawiaj z lekarzem, jeśli uważasz, że masz ASPD. Twój lekarz może skierować Cię do specjalisty zdrowia psychicznego w celu postawienia diagnozy i leczenia.

ASPD często wymaga długotrwałego leczenia i obserwacji. Leczenie może się nie powieść, jeśli dana osoba nie chce szukać leczenia lub współpracować przy leczeniu.

Możliwe metody leczenia ASPD obejmują:

Psychoterapia

Psychoterapia polega na rozmowie z terapeutą lub doradcą na temat myśli i uczuć, które mogą zaostrzyć zachowania ASPD. Może również obejmować terapię kontrolną w przypadku złości, gwałtownych zachowań i uzależnienia od narkotyków lub alkoholu.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

CBT pomaga uważniej przemyśleć swoje działania i reakcje na ludzi i sytuacje. CBT nie wyleczy ASPD, ale może pomóc rozwinąć pozytywne, mniej szkodliwe zachowania. CBT może również pomóc Ci zaakceptować fakt, że masz zaburzenie i zachęcić Cię do aktywnego reagowania na swoje zachowania.

Lek

Nie ma konkretnego leku do leczenia ASPD. Możesz jednak otrzymywać leki na powiązane zaburzenia psychiczne, takie jak lęk , depresja i agresywne zachowanie . Lek klozapina (Clozaril) maokazał pewną obietnicę jako lekarstwo dla mężczyzn z ASPD.