Pchły – Pchła ludzka

Pchła ludzka (Pulex irritans) Owad z rodziny pchłowatych. Pasożyt zewnętrzny człowieka. Pchły to owady o ciele drobnym (1-6 mn długości), bocznie spłaszczonym, bezskrzydłe, zaopatrzone w kłująco-ssące narządy gębowe oraz prawie niewidoczne czułki. Poza człowiekiem pchła ludzka może pasożytować na psie, kocie, lisie, borsuku, a nawet na kaczce, kurze czy szczurze wędrownym. Znanych jest około 1500 gatunków pcheł.

Siphonaptera czyli pchły nie posiadające skrzydeł. Narządy pyszczkowe są kłująco-ssące. Przeobrażenie zupełne. Z jaj wylęga się larwa. Przy trzeciej wylince następuje zapoczwarczenie. Larwy w przeciwieństwie do postaci dojrzałych, odżywiających się krwią, pobierają jako pokarm cząstki organiczne, np. odpadki pokarmowe, odchody i żyją w szczelinach podłogi, gniazdach ptaków itp. Przed zapoczwarczeniem larwy wytwarzają kokony, z których po około 10 dniach wylęgają się postacie dojrzałe. Rekacja ustroju żywiciela na ukłucie pchły jest rozmaita. Czasami występuje tylko dookoła miejsca ukłucia czerwonawe obrzeżenie, niekiedy natomiast tworzą się większe pęcherze. Najczęściej atakuje człowieka Pulexirritans chociaż tak samo mogą pobierać krew człowieka gatunki zwierzęce np. pchła psia (Ctenocephalus canis ), kocia, szczurza (Xenopsyllacheopis) i innych. Z tego powodu może pchła szczurza odgrywać rolę lako przenośnik dżumy. Poza tym pchły odgrywają rolę w przenoszeniu tasiemca dipylidiumcaninum i różnych form rickettsjoz (dur endemiczny z USA, meksykański i choroba Brilla).

Problemy zdrowotne powodowane przez pchły:

* wywołują Alergiczne Pchle Zapalenie Skóry
* przenoszą tasiemce psie (dipilidium) u psów, kotów i ludzi, a zwłaszcza małych dzieci.
* doprowadzają u młodych zwierząt do znacznej utraty krwi i anemii.
* roznoszą zarazki chorobotwórcze (dżumy, tularemii, wąglika, riketsje gorączki śródziemnomorskiej i endemicznego duru mysiego) i wirusa białaczki kociej