Nitkowiec ludzki – Wuchereria Bancrofti

Wuchereria Bancrofti

Wuchereria Bancrofti (syn. Filaria banerofti). Dojrzałe formy żyją głównie w gruczołach limfatycznych i naczyniach limfatycznych człowieka, podczas gdy larwy spotykamy w naczyniach krwionośnych. Gatunek ten jest rozpowszechniony w tropikalnych i subtropikalnych okolicach Azji, Afryki i Ameryki. Samice mierzą około 8 cm dług. i 1/4 mm szer. , samiec jest mniejsza, około 3 cm dług. i 120 µ szer.

Dojrzała samica rodzi olbrzymie ilości larw czyli mikrofilarii (Microfilaria bancrofti zwana też M. n o c t u r n a), krążących z krwią po naczyniach, mierzą one zaledwie około 20 µ dług. i 9 µ szer. Larwy te pojawiają się w krwi naczyń obwodowych w ciągu nocy, w dzień nie znajdują się tam zupełnie, największe ich ilości spotyka się około północy. Dotychczas nie podano jeszcze ostatecznego wyjaśnienia tego rytmu nocnego. Jedni z autorów przypuszczają, że stoi on w związku z okresami snu i czynności człowieka. Jeżeli bowiem pacjent ma pracę nocną,a w dzień spoczywa, larwy występują w krwi w największych ilościach około południa. Zwracano też uwagę, że larwy pojawiające się masowo w ciągu nocy mogą być świeżo zrodzone, podczas gdy wszystkie starsze giną szybko, o ile nie dostaną się de organizmu żywiciela pośredniego. Wreszcie nasuwa się możliwość wyjaśnienia rytmu w zależności od zwyczajów owadów będących żywicielami pośrednimi. W przypadku Wuchereria Bancrofti mikrofilarie wykazują rytm nocny, gdyż w nocy kują człowieka owady będące żywicielami pośrednimi tego gatunku filarii. Jeżeli żywiciel pośredni jest zwierzęciem dziennym, mikrofilarie wykazują rytm dzienny, jak to zauważymy w innych gatunkach filarii. Wreszcie brak wyraźnego rytmu w ciągu dnia i nocy występuje wówczas, gdy żywiciel pośredni pobiera krew człowieka zarówno w dzień jak i w nocy. Zaznaczyć należy, że w niektórych okolicach, t jak na wyspach Fiji i Samoa M i c r o f i l a r i a b a c c r o f t i występuje w krwi obwodowej zarówno w ciąga nocy jak też iw dzień. Microfilaria bancrofti posiada dokoła delikatną otoczkę widoczną dobrze na przewodzie i w tyle ciała, wewnątrz larwy znajduje się szereg jąder zaznaczających szczątkowe jelito. Obecność osłonki względnie jej brak i ułożenie owych jąder jest ważną cechą dla określania poszczególnych gatunków mikrofilarii. 0 ile mikrofilarie zostaną pobrane z krwią człowieka przez komary ( C u l e x f a g a n s, S t e g o m y i a v a r i e g a t u s i A n o p h e l e s c o s t a l i s) przechodzą dalsze przeobrażenia. W jelicie komara mikrofilaria pozbywa się osłonki, przechodzi przez ściankę jelita i osiedla się w mięśniach tułowia. Tutaj przechodzi stadium spoczynkowe, podczas którego powstają zawiązki narządów wewnętrznych, następnie wzrasta, odbywa jedną lub więcej wylinek i wędruje w otręb narządów pyszczkowych komara. Dopiero wówczas jest zdolna do zakażenia człowieka. Gdy komar nakłuwa skórę, larwa filaru, przechodzi na powierzchnię skóry, przebijają i dostaje się do naczyń i gruczołów limfatycznych.

Nitkowiec ludzki zachorowania

Wuchereria Bancrofti powoduje jak postać dojrzała ciężkie schorzenie u człowieka. Choroba przez nią wywołana nosi nazwę filariozy Bancrofta i powstaje na tle mechanicznych szkód wyrządzanych w obrębie dróg limfatycznych jak i przez działanie wydzielanych przez pasożyty jadów. Nie zawsze jednak obecność filarlii wywołuje chorobowe objawy, czasami bowiem tylko obecność mikrofilarii wskazuje na obecność dojrzałego pasożyta. Objawy chorobowe są spowodowane głównie zastojem prądu limfy wskutek zaczopowania naczyń,przez pasożyty, procesami zapalnymi i rozwijającą się na tym tle słoniowacizną ( e l e f a n t i a s i s). Filarioza bancrofta charakteryzuje się atakami gorączki występującymi nieregularnie, zapaleniem naczyń i gruczołów limfatycznych, zgrubieniem skóry i słoniowacizną nóg, worka mosznowego i wulwy, rzadziej rąk i piersi. Pod wpływem trujących wydzielin robaków i wskutek chemicznego działania pasożytów już obumarłych następuje zwłóknienie i zwężenie naczyń lub zupełne zamknięcie ich światła. Gruczoły limfatyczne są powiększone a naczynia limfatyczne posiadają charakterystyczne rozszerzenia. Zahamowanie odpływu limfy z naczyń brzusznych i pękanie naczyń limfatycznych narządów moczowych prowadzi do wydzielania meczu zawierającego limfę. Według niektórych autorów większość patologicznych objawów obserwowanych w filariozie Bancrofta powstaje nie tylko na skutek działania samych robaków ale i równoczesnej infekcji bakteryjnej. Diagnoza opiera się na znalezieniu w krwi obwodowej mikrofilarii.

Ze wschodniej Azji pochodzi też inny gatunek częsty u człowieka, który znamy tylko w postaci larwalnej z krwi jako tzw. M i c r c f i l a r i a m a l a y i. Drugim takim gatunkiem znanym tylko z postaci larwalnych jest A g a r a o f i l a r i a s t r e p t o c e r c a z zachodniej Afryki. Mikrofilarie tego gatunku nie znajdują się w krwi lecz w skórze, zarówno w ciągu dnia i nocy.

Wuchereria Bancrofti Cykl rozwojowy