Jakie są zasady i zalety kinezjologii?

Kinezjologia, zwana także kinezjologią, jest gałęzią naukową zajmującą się badaniem ruchów i pozycji ciała ludzkiego, a nawet zwierząt. Ta dyscyplina, która narodziła się w latach 60., jest dziś bardzo rozpowszechniona w świecie zdrowia ludzi i zwierząt.

To wielkie nagabywanie wynika zarówno z jego zasad, jak i korzyści.

Zasady kinezjologii

Zgodnie z kinezjologią, gdy narząd jest chory, napięcie mięśni automatycznie przejawia swoje następstwa. Rozpoznanie słabości mięśniowej i zapewnienie rozwiązania pozwala przezwyciężyć anomalię fizyczną lub psychiczną. Jest to zatem praktyka, która ma na celu zapewnienie równowagi i dobrobytu jednostce jako całości .

Próba mięśniowa stosowana w kinezjologii ma na celu stworzenie bezpośredniego połączenia z ciałem.

Test ten sprzyja zatem dostępowi do pamięci ciała, co następnie umożliwia wykrycie czynników, które przyczyniają się do blokowania ciała, a jednocześnie ujawniają naturę elementów niezbędnych do usunięcia tych blokad . Test mięśni wykorzystuje zatem połączenie między mięśniami, emocjami i mózgiem.

Kiedy jednostka doświadcza stresującej sytuacji, jego mięśnie wyczerpują energię .

Z drugiej strony, gdy pojawia się pozytywna emocja, jej mięśnie zyskują raczej energię, co pozwala na wymianę informacji z całym ciałem. Kinezjologia ma zatem na celu zmniejszenie stresu, a tym samym umożliwienie każdemu znalezienia własnych rozwiązań, dostępu do nich, odzyskania zdolności do dokonywania wyborów, odzyskania własnej mocy.

Korzyści z kinezjologii

Kinezjologia to dyscyplina zdrowia skierowana do każdego człowieka, niezależnie od jego wieku. Znajdowała rozwiązania na różnych płaszczyznach zdrowia istoty. Na poziomie fizycznym kinezjologia umożliwia przezwyciężenie wielu chorób. Bez względu na to, w której części ciała się znajduje, kinezjologia zapewnia rozwiązanie bólu fizycznego.

Ta dyscyplina przynosi również wiele korzyści na poziomie psycho-emocjonalnym. Stres, lęk, problemy związane z dietą , snem, lękami, fobiami są dolegliwościami, które profesjonalny i doświadczony lekarz może rozwiązać podczas sesji kinezjologicznych.

Kinezjologia poprawia między innymi stres, który jest główną przeszkodą dla naszej równowagi fizycznej i psychicznej.
Poprawia także komunikację z samym sobą, co pozwala mu w szczególności przezwyciężyć wiele dolegliwości.

Kinezjologia jest również bardzo dobrą dyscypliną dla osobistego rozwoju człowieka. Pozwala mu to rozwijać pewność siebie, która jest niezbędna do odniesienia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym, realizacji projektów itp. Pozwala uświadomić sobie złe samopoczucie i zapewnić odpowiednie rozwiązania.
Poprawia również wydajność intelektualną i oczywiście również wydajność fizyczną.