Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej


Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) to niespecyficzny proces zapalny, czyli taki który posiada różne przyczyny.

Objawy zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej

Objawy zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej uzależnione są między innymi od zaawansowania procesu zapalnego, od czynnika etiologicznego, a także od stanu zdrowia osoby chorej. Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) jest rozpoznawany, gdy u osoby chorej występują co najmniej dwa z wymienionych niżej objawów:

 • czynność serca przekracza 90 uderzeń na minutę,
 • temperatura ciała spada poniżej 36 stopni lub wzrasta powyżej 38 stopni,
 • częstość oddechów spontanicznych przekracza 20 na minutę, a w badaniu gazometrycznym krwi tętniczej PaCo2 spada poniżej 4,3kPa (32mmHg),
 • Termometrliczba leukocytów we krwi spada poniżej 4000 komórek w mm3, przekracza 12000 komórek w mm3 lub też we krwi znajduję się więcej niż 10% niedojrzałych granulocytów obojętnochłonnych.

Wymienione wyżej objawy są skutkiem uwalniania cytokin oraz ich wpływem na poszczególne tkanki i narządy.

Wśród poszerzonych kryteriów diagnostycznych SIRS wymienia się:

 • temperaturę ciała wynoszącą mniej niż 36 stopni lub więcej niż 38 stopni,
 • czynność serca przekraczającą 90 uderzeń w ciągu minuty,
 • częstość oddechów spontanicznych przekraczającą 20 na minutę lub też wentylację mechaniczną,
 • nagłe zmiany świadomości,
 • występującą hiperglikemię przy jednoczesnym braku cukrzycy,
 • masywne obrzęki lub też dodatni bilans rzędu >20ml/kg m.c/dobę
 • liczbę leukocytów we krwi wynoszącą mniej niż 4000 komórek w mm3 lub też więcej niż 12000 komórek w mm3,
 • obecność we krwi więcej niż 10% niedojrzałych granulocytów obojętnochłonnych,
 • białko C-reaktywne (CRP) oraz prokalcytonina > dwa odchylenia standardowe powyżej normy,
 • wysycenie tlenem hemoglobiny <70% w badaniach mieszanej krwi żylnej,
 • wskaźnik sercowy >3,5 l/min/m2
 • narastające objawy wskazujące na upośledzenie czynności narządów.

Przyczyny powstawania SIRSu

Najczęściej do rozwoju zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) dochodzi w wyniku:

 • rozległych urazów,
 • zakażeń, zazwyczaj bakteryjnych, rzadziej grzybiczych, pasożytniczych czy też wirusowych,
 • oparzeń,
 • ostrego zapalenia trzustki,
 • rozległych zabiegów operacyjnych oraz ich powikłań,
 • wpływu środków chemicznych,
 • niedoboru odporności, między innymi na skutek AIDS.

Jeżeli zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej rozwija się na skutek udokumentowanego lub też podejrzewanego zakażenia, to wówczas nazywa się go sepsą. W ciężkich przypadkach zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej może prowadzić do wstrząsu septycznego, a także do niewydolności wielonarządowej.

Diagnostyka

Do rozpoznania zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej dochodzi na podstawie stwierdzenia objawów sugerujących SIRS.

Leczenie zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej

W związku z tym, że przyczyn powstawania zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej może być wiele, to również sposoby leczenia są zróżnicowane. Terapia zazwyczaj związana jest z przyjmowaniem antybiotyków. Istotne jest również leczenie objawowe, polegające miedzy innymi na utrzymywaniu odpowiedniego ciśnienia tętniczego, właściwego dopływu tlenu, utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej. Konieczne może być także wykonanie zabiegu chirurgicznego.

Profilaktyka

Profilaktyka zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej obejmuje między innymi:

 • dbanie o przestrzeganie podstawowych zasad higieny,
 • dezynfekcję ran,
 • stosowanie się do zaleceń lekarza w razie infekcji,
 • unikanie kontaktu z osobami chorymi w czasie obniżonej odporności,
 • szczepienia profilaktyczne.

Powikłania

Z zespołem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej wiązać się może wiele powikłań. Między innymi:

 • zespół ostrej niewydolności oddechowej wynikający ze spadku wydolności płuc,
 • skąpomocz oraz zakażenia dróg moczowych,
 • uszkodzenia nerek,
 • zaburzenia krzepliwości,
 • zapalenie tęczówki,
 • martwica tkanek,
 • niewydolność wielonarządową.

Niewłaściwe leczenie lub też niepodjęcie leczenia zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia, a także dla życia pacjenta.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: