Zarodziec malaryczny – Plasmodium malariae

P l a s m o d i u m   m a l a r i a e (Zarodziec pasmowy). W niektórych okolicach Polski występuje także drugi gatunek pasożyta malarii a mianowicie   P 1 a s m o d i l u m      m a 1 a r i a e. Schizonty czyli postacie pasożyta żyjące w obrębie czerwonych krwinek wykazują wolne ruchy i przyjmują często formę pasma w obrębie erytrocytu. Rozwój tego gatunku w krwinkach trwa około 72 g  tak, że ataki gorączki występują co czwarty dzień i stąd też nazwa tej formy ziarnicy: F e b r i s   g u a r t a n a,  czyli czwartaczka.

Merozoity powstałe przez podział wielokrotny w ilości 6-12 ustawione są w rozetę, wewnątrz której mieszczą się ziarenka hemozoiny. Zakażone krwinki nie powiększają się, są nawet nieco mniejsze i nie wykazują ziarn silniej się barwiących. P l a s m o d i u m    m a l a r i a e   występuje w okolicach tropikalnych i subtropikalnych. Jest to jednak gatunek stosunkowo rzadki. Zimnica wywołana nim pojawia się w późniejszych okresach roku niż trzeciaczka.

Cykl rozwojowy P l a s m o d i u m   m a l a r i a e:

PODZIEL SIĘ