Polipy cewki moczowej


Cewka moczowa stanowi końcową część układu moczowego i zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn odpowiada za odprowadzanie na zewnątrz moczu. Choroby cewki moczowej nie należą do rzadkości, wiele z nich powoduje dyskomfort czy też bolesne oraz częste parcie na mocz połączone z oddawaniem niewielkich ilości moczu.

Polipy cewki moczowej są guzowatymi, patologicznymi tworami. Mogą występować pojedynczo lub też w grupach. Zmiany te częściej diagnozowane są u kobiet.

Objawy polipa cewki moczowej

Kobieta na muszli klozetowejPolipy cewki moczowej objawiać się mogą:

 • częstym i bolesnym oddawaniem moczu,
 • obecnością w moczu krwi,
 • oddawaniem mętnego moczu,
 • niedrożnością dróg moczowych oraz zatorami powodującymi słaby strumień oddawanego moczu.

Przyczyny powstawania

Powstawanie polipów cewki moczowej może być związane z wieloma czynnikami. Są to przede wszystkim:

 • częste infekcje dróg moczowych,
 • ropnie,
 • różnego rodzaju obrażenia dotyczące cewki moczowej, na przykład powodowane przez wprowadzenie cewnika.

Diagnostyka

Badaniem pomocnym w diagnostyce polipów cewki moczowej jest cystoskopia. Polega ona na wprowadzeniu cystoskopu (wziernika) przez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Czasami badanie to połączone jest jednocześnie z działaniem terapeutycznym. Wprowadzając cystoskop ocenia się wzrokowo stan błony śluzowej, a w razie konieczności można pobrać wycinek tkanki do badania histopatologicznego lub też wykonać drobny zabieg leczniczy (np. usunięcie polipa). Niektóre złośliwe nowotwory mogą wyglądem przypominać polipy znajdujące się w cewce moczowej, z tego względu konieczne może być badanie różnicujące te zmiany. W tym przypadku najczęściej wykonuje się biopsję.


Leczenie polipa cewki moczowej

Polipy cewki moczowej mogą być leczone na wiele sposobów. Jednak najczęściej wykorzystuje się zabiegi chirurgiczne mające na celu usunięcie zmiany. Poza tym lekarze często przepisują leki przeciwbakteryjne i przeciwbólowe, a czasami również przeciwzapalne.

Profilaktyka

Zapobieganie powstawaniu polipów cewki moczowej nie jest możliwe.

Powikłania

Wśród powikłań polipów cewki moczowej wymienić można:

 • zaburzenia w oddawaniu moczu,
 • ból podczas oddawaniu moczu,
 • oddawanie mętnego oraz krwawego moczu,
 • przekształcenie polipa w nowotwór złośliwy.
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: