Rzęsistek pochwowy – Trichomonas vaginalis

T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s występuje w pochwie kobiet o reakcji kwaśnej. Przy spółkowaniu może też nastąpić zakażenie mężczyzny. Jak wykazano w hodowlach i n v i t r o gatunek ten wytwarza pewne substancje uszkadzające komórki (H o g u e). Niektórzy sądzą, że gatunek ten powoduje katar pochwy, jednakże brak jest na to dostatecznych danych.

Morfologicznie podobny do dwóch poprzednich gatunków i podobnie jak tamte nie wytwarza cyst. Dobell, który zdołał zakazić pochwę małpy formami uzyskanymi z jelita sądzi, że T r i c h o m o n a s   i n t e s t i n a l i s   i     v a g i n a l i s   należą do jednego gatunku występującego tylko w różnych rasach odmiennych cechach fizjologicznych i morfologicznych.

Rzęsistek pochwy najbardziej reaguje na oddziaływanie zewnętrzne. Optymalne warunki dla jego rozwoju to 5.9- 6,5 pH i temperaturze 35-37 stopni. Przy temperaturze powyżej 40 stopni szybko ginie. Przy wysychaniu pochwy rzęsistki giną najszybciej.

Cykl rozwojowy Trichomonas vaginalis:
PODZIEL SIĘ