Opisthorchis viverrini – Opistorchoza

Opisthorchis felineus  pasożytujący w przewodach żółciowych i trzustce głównie kotów, psów a także człowieka. Szczególnie często spotyka się ten gatunek na Syberii. Przywra ta mierzy około 1 cm długości.  M i r a c i d i a   spożyte przez mięczaka (B i t h y n i a) tracą osłonkę dopiero w przewodzie pokarmowym ślimaka, przebijają się przez ścianę jelita i tworzą sporocystę w tzw wątrobie    ( h e p a t o p  a n c r e a  s).   Cerkarie wydobywające się z redii wypływają ze ślimaka i wdrążają się w głąb mięśni ryb (płoć, lin, jaź). W mięśniach ryby encystują się, przekształcają i dopiero wówczas zdolne są do zakażenia ostatecznego żywiciela.

Formy te ekscystują się w przewodzie pokarmowym i wędrują z dwunastnicy do     d u c t u  s     c h o l  e d o c h u s.   Dla człowieka źródłem zakażenie jest spożywanie niedogotowanego lub surowego mięsa zakażonych ryb np. w postaci różnych sałatek rybnych. W wielu wypadkach zakażenie tym gatunkiem przywry nie pociąga za sobą żadnych klinicznych objawów, tak że tylko znalezienie jaj w kale lub żółci uzyskanej przez sondowanie dwunastnicy wskazuje na obecność pasożytów. Ponieważ jednak pasożyt żyje długo i istnieje możliwość ponownych zakażeń, ilość pasożytów wzrasta i w końcu mogą wystąpić wyraźne objawy chorobowe. Występują więc bóle wątroby, a w razie równoczesnego zaatakowania trzustki bóle wzmagają się znacznie, może też pojawić się żółtaczka i znaczne powiększenie wątroby. Dołącza się przy tym wychudzenie i częste obrzęki nóg.  Zmiany anatomopatologiczne dotyczą przewodów żółciowych ujawniających stany zapalne, rozszerzenia wskutek nagromadzenia się jaj pasożytów i przerost, gruczołowego nabłonka, rzadkich wypadkach rozwija się w końcu marskość wątroby, czasami też przerost nabłonka daje początek nowotworom wątroby,  rozprzestrzeniających się do trzustki i dających przerzuty w sąsiednich   gruczołach limfatycznych.

Dwa następne gatunki a mianowicie     O p i s t  h o r c h i s      n  o v e r  c a     i     O p i  s t h o r c  h i s    v i v e r r i n i     znane są  z Azji. Z nich gatunek pierwszy znany z przewodów żółciowych psa wyjątkowo tylko występuje u człowieka. Daleko częściej spotyka się w Syjamie gatunek drugi, którym zakaża się człowiek przy spożywaniu surowego mięsa ryby.

Większe znaczenie posiada wschodnioazjatycki gatunek C l o n o r c h  i s     s i n e n s i  s   spotykany nierzadko i  w miastach portowych Europy. Gatunek ten pasożytuje w przewodach żółciowych człowieka, kota, psa. W odchodach znajdujemy małe brunatne jaja opatrzone wieczkiem. Z jaj spożytych przez niektóre ślimaki słodkowodne (głównie     B i t h y n  i a) wykluwają się miracidia przekształcające się w sporocysty, w których z kolei wykształcają się redie . Z redii powstają cerkarie, które opuszczają ślimaka i wnikają w mięśnie ryb odrzucając ogonek różne gatunki ryb słodkowodnych są więc drugimi żywicielami pośredni i przez ich mięso zakaża się żywiciel ostateczny. C l o n  o  r c h i s      mierzy około 1 cm długości, i o ile nie znajduje się w większych ilościach  nie powoduje żadnych objawów chorobowych, w ciężkich przypadkach,zmiany, które wywołuje są podobne do zmian wywoływanych przez     O p i s t  h o r c  h i s     f e l  i  n e u  s.   Pasożyt ten występuje często w Japonii, Korei i Chinach, z wyjątkiem północno zachodnich obszarów. Spotyka się też na Formozie i w Indochinach.

Podobnym do opisanych powyżej pasożytów jest znany z Europy    M e t o r  c h i s     a l b i d  u s     żyjący w przewodach żółciowych psów i kotów. Być może, że i człowiek może być ostatecznym żywicielem tego gatunku, jak to stwierdzamy np. dla     P s e u  d a m  p h i s t  o m u m      t r u n  c a  t u m. Wszystkim powyższymi formami atakującymi przewody żółciowe zakaża się człowiek, podobnie jak i inni żywiciele ostateczni, przez mięso zakażonych ryb. Wszystkie gatunki z rodziny     C p i s t h o r  c h i d a e    wywołują w żywicielu zmiany dzięki niszczeniu tkanek, mechanicznym urazom, działaniu drażniącemu i trującemu. Działanie niszczące przejawia się  w złuszczaniu komórek przewodów żółciowych. Daleko poważniejszy wpływ ma działanie drażniące pasożytów powodujące przerost nabłonka i tkanki łącznej.

PODZIEL SIĘ