Włókniak młodzieńczy nosogardła


Włókniak młodzieńczy nosogardła określany również, jako naczyniowłókniak młodzieńczy to łagodny nowotwór o miejscowej złośliwości – nie daje przerzutów. Zbudowany jest z tkanki włóknistej oraz ze znacznej ilości naczyń krwionośnych. Dotyczy szczególnie chłopców pomiędzy 10 a 18 rokiem życia. Zmiana ma postać czerwonosinego polipa.

Włókniak młodzieńczy nosogardła to guz twardy, posiada budowę płatową i rozsuwa sąsiednie tkanki. Nowotwór ten rozwija się w jamie nosowo-gardłowej, jednak może przenikać stamtąd do:

  • jamy nosowej,
  • zatok przynosowych
  • oczodołu,
  • dołu skrzydłowo-podniebiennego,
  • przedniego dołu czaszkowego.

Objawy włókniaka młodzieńczego nosogardła

Obraz histologiczny włókniaka młodzieńczego jamy nosowo-gardłowejObjawy towarzyszące włókniakowi młodzieńczemu nosogardła to przede wszystkim:

W bardzo zaawansowanych stanach włókniaka tego typu dochodzić może do deformacji policzka.

Przyczyny powstawania

Przyczyna powstawania włókniaka młodzieńczego nosogardła w dalszym ciągu nie jest wyjaśniona. Podejrzewa się, że może on się rozwijać z tkanki przyzwojowej, ze zawiązków embrionalnych chrząstki lub też z okostnej. Sugeruje się również, że wpływ na rozwój guza mogą mieć zaburzenia hormonalne przysadki mózgowej oraz gruczołów płciowych. Jednak w dalszym ciągu są to jedynie teorie.

Diagnostyka

Do diagnostyki włókniaka młodzieńczego nosogardła najczęściej wykorzystuje się badanie radiologiczne. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie danych klinicznych, a także za pomocą badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Pobranie odpowiednich wycinków w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego jest zbyt niebezpieczne, ponieważ wystąpić mogą obfite, trudne do opanowania krwawienia.

Leczenie włókniaka młodzieńczego nosogardła

Leczenie włókniaka młodzieńczego nosogardła prowadzić można na dwa sposoby. Metodą chirurgiczną lub też poprzez napromienianie. Ze względu na znaczne ryzyko wystąpienia krwawienia leczenie operacyjne powinno być prowadzone wyłącznie w ośrodkach chirurgii głowy oraz szyi. W przypadku gdy guz nacieka oczodół lub też wnętrze czaszki zalecana jest radioterapia. Dzięki napromienianiu można zmniejszyć masę guza przez zrośnięcie naczyń krwionośnych znajdujących się w jego obrębie.

Profilaktyka

Profilaktyka włókniaka młodzieńczego nosogardła nie jest możliwa, ponieważ nie poznane do tej pory są przyczyny powstawania nowotworu.

Powikłania

Głównym i jednocześnie najpoważniejszym powikłaniem guza jest krwotok, który często kończy się śmiercią pacjenta.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: