Autyzm


Autyzm (ASD) jest zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się występowaniem niepełnosprawności w zakresie interakcji społecznych, komunikacji oraz stereotypowym, sztywnym i powtarzalnym zachowaniem. Autyzm to choroba trwająca całe życie, jednak jej objawy zmieniają się wraz z rozwojem człowieka.  Szacuje się, że może pojawiać się u 1 na 500 dzieci i występuje 4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek, w przypadku których przebieg choroby bywa znacznie poważniejszy.

Dzieci z autyzmem mogą całkowicie się różnić pod względem występujących objawów, dlatego lekarze używają 3 różnych grup do określenia osób wykazujących część objawów autyzmu, są to: PDD-NOS, syndrom Aspergera i syndrom Retta.

Mimo że autyzm jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń rozwojowych (występuje częściej niż zespół Downa), to jednak nadal nie wiadomo jak oddziałuje on na chorych i jaka jest najlepsza metoda terapii.

Można wyróżnić dwa typy autyzmu: wczesny, w tym przypadku objawy pojawiają się jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka oraz późny, gdzie objawy występują dopiero, gdy dziecko ukończy roczek.

Objawy autyzmu

Dziecko z autyzmem układa puszkiNależy pamiętać, że zaobserwowanie jednego lub nawet kilku objawów choroby nie jest jeszcze jednoznaczne z wystąpieniem autyzmu. Po zaobserwowaniu kilku z niżej wymienionych objawów należy poddać dziecko bardziej wnikliwej obserwacji.

Dziecko chore na autyzm:

 • nie gaworzy, nie wskazuje i nie wykonuje świadomych gestów po ukończeniu pierwszego roku życia,
 • nie mówi w wieku 16 miesięcy,
 • nie potrafi składać słów w pary w wieku 2 lat,
 • nie reaguje na własne imię oraz nie wykonuje poleceń,
 • dziecko nie lubi, gdy ktoś mu czyta, wręcz zamyka książeczkę lub zasłania usta czytającego,
 • nie posługuje się własnym palcem, aby coś wskazać lecz bierze rękę osoby dorosłej,
 • nie chce bawić się z innymi dziećmi,
 • jest bardzo ruchliwe i nie może się na niczym dłużej skupić,
 • szczególnie przywiązuje się do jednej zabawki,
 • nie uśmiecha się i nie odwzajemnia uśmiechu,
 • nie naśladuje ruchów ciała, ani odgłosów oraz ma problem z pokazywaniem części ciała na polecenie,
 • dziecko jest bierne, nie domaga się kontaktu oraz nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
 • nie lubi się przytulać, a gdy jest brane na ręce okazuje niezadowolenie, sztywnieje i wygina się,
 • korzysta z przedmiotów w niewłaściwy sposób, wydaje się, że zna przeznaczenie zabawki jednak nie wie co z nią zrobić,
 • układa zabawki w rzędzie podczas zabawy,
 • sprawia wrażenie głuchego, niedosłyszącego, nie reaguje na bodźce, np. określone dźwięki.Należy mieć świadomość, że u dziecka chorego na autyzm mogą wystąpić nawet pojedyncze z wymienionych objawów. Niektóre chore dzieci mogą bardzo lubić się przytulać czy też dużo mówią.

Przyczyny powstawania

Przyczyny powstawania autyzmu nie są do końca poznane. Uważa się, że duże znaczenie w powstawaniu choroby ma czynnik genetyczny. W większości przypadków u dzieci chorych dziedziczona jest również podatność na pewne czynniki środowiskowe.

Diagnostyka

Nie istnieją medyczne testy umożliwiające diagnozę autyzmu. Rozpoznanie polega na długotrwałej obserwacji dziecka, jego zachowań i stopnia rozwoju. Jest to zazwyczaj bardzo trudny proces, ponieważ objawy choroby mogą być bardzo zróżnicowane, a wiele objawów autyzmu jest także charakterystycznych dla innych chorób.

Leczenie autyzmu

Przy aktualnym stanie wiedzy nie ma możliwości całkowitego wyleczenia autyzmu. Istnieje wiele terapii w zakresie mowy, wzroku, słuchu i zachowań, które mogą poprawić stan chorej osoby. Jednak większość dzieci i dorosłych okazuje przez całe życie pewne stopnie autyzmu.

Powikłania

Powikłania w przypadku autyzmu nie są znane.

Autyzm
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: